Bài ca chiến sĩ hải quân

NDO -

Tác giả : Việt Dzũng

Biểu diễn : Nguyệt Ánh

 

Toán chiến sĩ thủy quân ra khơi hôm nay
Bờ nước Nam gió khơi nồng máu say

Bài ca chiến sĩ hải quân

Ra đi không vương thê nhi
Miền Bắc núi tuyết rét mướt
Quen vui trong muôn phân ly
Sống trên ngàn trùng sóng
Thân phơi trên Nam Băng Dương
Nước xanh hồn Thái Bình Dương