Đảo Mùa Xuân

NDO -

Sáng tác: Ngọc Châu
Biểu diễn : Khánh Linh
Mùa xuân mùa xuân theo những làn gió
Theo những cánh sóng về nơi đảo xa
Tình yêu là đây ở nơi chập chùng khơi

Đảo Mùa Xuân

Trường Sa
Theo những cánh én về nơi đảo xa
Theo những con gió về nơi đảo xa
Tình yêu là đây ở nơi chập chùng khơi
Trường Sa

Trường Sa Trường Sa
Bão tố phong ba không lùi bước
Mùa xuân mùa xuân
Mùa xuân đến nơi đây ơi Trường Sa
Và tình yêu của người chiến sĩ nơi đảo xa
Là tình yêu lợp màu hoa thắm như mùa xuân

Trường Sa Trường Sa
Mùa hoa mùa hoa nở
Trường Sa Trường Sa
Mùa xuân mùa xuân về
Trường Sa Trường Sa.