Bài ca Hoàng Sa - Trường Sa

NDO -

Tác giả : Nguyễn Chính

Biểu diễn : Tốp ca

Hãy nói với muôn đời sau về Hoàng Sa thiêng liêng, về Trường Sa thiêng liêng.
Hãy luôn khắc ghi trong tim rằng, máu xương Cha, Ông đã thấm vào đảo xanh thiêng liêng.
Hoàng sa – Trường Sa. Hoàng Sa- Trường Sa.

Bài ca Hoàng Sa - Trường Sa

Lên vượt lên ! Chiến thuyền. Vang ầm vang sóng gầm, quân reo dậy trời biển Đông. Hồn thiêng sống núi, cháu con Tiên Rồng. Hoàng Sa – Trường Sa. Hoàng Sa – Trường Sa.

Vang ầm vang trống dục, Cha, Ông xưa phá giặc, Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa. Ngàn năm bất khuất, chiến công oai hùng. Hồn thiêng sông núi, cháu con Lạc Hồng. Hoàng Sa- Trường Sa. Hoàng Sa- Trường Sa.