Hành Khúc Chiến Sĩ Trường Sa

NDO -

Biễu diễn : Lê Anh Tuấn và tốp nam

Ta là chiến sĩ trên đảo Trường Sa
Giữa bảo tố phong ba đảo vẫn là nhà
Theo tiếng gọi của quê hương đất nước
Cùng về đây chung lòng bảo vệ đảo Trường Sa.

Hành Khúc Chiến Sĩ Trường Sa

Tổ quốc gọi ta đi - vinh quang người chiến sĩ
Ta đi giữ mãi niềm tin - sắc son của người lính
Dòng máu nghìn năm xưa - in nghiệng hồn sông núi
Trong tim ấm mãi tình thương - biển cả là quê hương