Chút tình lính đảo

NDO -

Tác giả : Mạnh Toàn

Biểu Diễn : Anh Tuấn và tốp nam

Giữa ngàn trùng khơi chúng tôi giữ đảo
Như cây phong ba thách thức đại dương
Biển trời bao la đàn hải âu tung cánh
Như bao lá thư trao tình nghĩa đất liền
Mang tình quê hương chúng tôi giữ đảo

Chút tình lính đảo

Cho bao em thơ đến lớp bình yên
Và người tôi yêu ngọt ngào thêm tiếng hát
Hát cho chúng tôi canh giữ biển trời
Trường Sa là đất quê ta
Ngàn năm ông cha gìn giữ
Đảo xa ấm áp tinh em, ấm áp tình yêu quê hương thiết tha
Là là lá lá là là lá là là la la là là la...........
Gửi người tôi yêu chút tình lính đảo
Bao nhiêu yêu thương trao hết về em
Để người tôi yêu ngọt ngào thêm tiếng hát
Hát cho chúng tôi canh giữ biển trời
Hát cho chúng tôi canh giữ đảo xa.