Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17

NDO -

Sáng nay, 26-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, đã khai mạc. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương.
Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

Dự Đại hội có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Vũ Oanh, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố. Các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ... cùng 350 đại biểu đại diện cho hơn 100 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Hải Dương phấn đấu thành tỉnh công nghiệp hiện đại -0
Các đại  biểu dự khai mạc  Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025:

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Hải Dương thu được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội cơ bản đều đạt, nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra. Kinh tế tăng trưởng đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực; thu ngân sách nhà nước gấp hai lần so đầu nhiệm kỳ.

Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại và tăng cường kết nối liên tỉnh; phát triển đô thị đạt kết quả nổi bật, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vượt mục tiêu đề ra, diện mạo đô thị, nông thôn khởi sắc rõ nét. Văn hóa, xã hội có bước phát triển mới; an sinh, xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ, môi trường đầu tư, kinh doanh trên một số lĩnh vực chậm được cải thiện; việc thu hút và triển khai các dự án đầu tư của một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn còn gặp khó khăn; tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm còn chậm. Tình trạng khiếu kiện vượt cấp vẫn diễn ra ở một số nơi. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hải Dương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững.

Hải Dương xác định ba khâu đột phá của nhiệm kỳ để thúc đẩy phát triển kinh tế  xã hội, gồm: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh; đồng thời, chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp, sáng tạo.

Huy động các nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới...

Phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân hằng năm 9% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 115 triệu đồng, thu nhập thực tế bình quân đầu người năm 2025 đạt 85 triệu đồng. Phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; năm 2030, là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hải Dương phấn đấu thành tỉnh công nghiệp hiện đại -0
 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Phó Thủ tướng yêu cầu, Đại hội phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh, trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu như nêu trong Báo cáo chính trị là đến năm 2025 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để đạt được mục tiêu trên, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh Hải Dương phải có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, thống nhất với tinh thần và ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Đại hội phải xác định nhiệm kỳ tới, dù là thời cơ, thuận lợi, hay khó khăn, thách thức đều là động lực thúc đẩy toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nỗ lực, cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội thống nhất đề ra.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Hải Dương cần khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; trong đó, cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp liên kết, kết nối nội vùng và với các địa phương khác.

Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững dựa trên các trụ cột chính: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ.

Bên cạnh phát triển kinh tế - đô thị, cần chú ý phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tỉnh quan tâm xây dựng đời sống và môi trường văn hóa lành mạnh phù hợp bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, công tác giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chăm lo xây dựng con người Hải Dương phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nhân cách; về tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm xã hội, khát vọng phát triển; về trí tuệ, về thể chất.

Đảng bộ tỉnh Hải Dương cần thấm nhuần lời dặn của Bác, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; trong đó, công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng