[Infographic] Hơn 5.300 tỷ đồng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

[Infographic] Hơn 5.300 tỷ đồng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Trong 20 tháng qua, Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi hơn 5.300 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên để bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho các em.
[Infographic] Hơn 5.300 tỷ đồng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên ảnh 1
back to top