[Infographic] Hơn 38% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

[Infographic] Hơn 38% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

Tới hết năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 17,5 triệu người, chiếm tỷ lệ 38,07% lực lượng lao động trong độ tuổi ở nước ta.
[Infographic] Hơn 38% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội ảnh 1
back to top