Hưng Yên thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, tổng nguồn vốn ngân sách đầu tư của tỉnh Hưng Yên năm 2022 hơn 10.800 tỷ đồng. Trong đó kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao vốn có hơn 4.570 tỷ đồng; kế hoạch vốn địa phương giao bổ sung hơn 6.238 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn II tuyến đường nối giữa đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn II tuyến đường nối giữa đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện các nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo quyết liệt và triển khai nhiều giải pháp: Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Thành lập tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Tỉnh thường xuyên tổ chức các cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công; chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, bảo đảm chất lượng, hoàn thành dự án đang triển khai đã được bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn, giai đoạn 2021-2025. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác kiểm đếm, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc giải ngân vốn đầu tư công…

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên Trịnh Văn Diễn đánh giá: Năm nay công tác giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trọng điểm được tổ chức thực hiện tương đối tốt, các cấp chính quyền và các sở, ngành, chủ đầu tư... phối hợp chặt chẽ cho nên việc giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu khá thuận lợi; kết quả giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm ở tỉnh Hưng Yên đạt kết quả tích cực.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm ở tỉnh Hưng Yên đạt kết quả tích cực

Các dự án do cấp xã quản lý có kết quả giải ngân cao; nhiều xã, thị trấn thu được tiền từ đấu thầu đất cho nên chủ động được nguồn vốn thanh toán cho các công trình có khối lượng thi công; các công trình cấp xã quản lý có quy mô đầu tư không lớn, kỹ thuật xây dựng không phức tạp, thẩm định phê duyệt dự án nhanh dẫn đến tiến độ thi công và giải ngân vốn nhanh, thuận lợi. Một số dự án lớn trọng điểm của tỉnh, như: đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên kéo dài; giai đoạn II đường nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình... tiến độ thi công và giải ngân rất tốt, phấn đấu sẽ sớm hoàn thành trước thời hạn khoảng một năm.

Chỉ huy Trưởng công trường của Công ty TNHH Thịnh Phát, Nguyễn Văn Bắc cho biết: Đây là thời gian cao điểm để thi công cầu, đường, các nhà thầu lớn thường gặp vướng mắc lớn nhất là mặt bằng thi công; nhưng năm nay vấn đề này được tỉnh Hưng Yên chỉ đạo quyết liệt, việc bàn giao mặt bằng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên kéo dài cơ bản đúng theo kế hoạch; có mặt bằng các đơn vị đang nỗ lực huy động nhân lực, máy móc, phương tiện, thiết bị ở mức độ cao nhất để thi công phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc theo tiến độ được đề ra và hoàn thành sớm trước một năm so hợp đồng trúng thầu.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, sau 10 tháng triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên đạt hơn 4.762 tỷ đồng, đạt khoảng 104% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; và đạt khoảng 45% kế hoạch vốn địa phương giao. Tuy nhiên, bên cạnh những dự án cả chủ đầu tư và nhà thầu nỗ lực triển khai, tổ chức thi công, có khối lượng thanh toán lớn, kết quả giải ngân khá tốt, thì vẫn còn có một số dự án chậm giải ngân, tỷ lệ giải ngân đạt thấp, thậm chí có cả dự án chuyển tiếp từ năm trước sang đến nay vẫn chưa giải ngân.

Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp: Rà soát đánh giá thực trạng, tiến độ triển khai dự án; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân gây ra chậm trễ trong việc triển khai thực hiện dự án; lập biểu tiến độ triển khai dự án và kế hoạch giải ngân vốn hằng tháng hướng tới hoàn thành kế hoạch vốn được giao. Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân; tăng cường quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất…

Tỉnh đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với kho bạc nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, hoặc đã có khối lượng hoàn thành.

Tỉnh cũng sẽ tăng tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các yếu kém bất cập; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình và các điều khoản hợp đồng đã ký kết… phấn đấu đến hết năm 2022 tỉnh Hưng Yên sẽ hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và phấn đấu cơ bản hoàn thành vốn đầu tư công ngân sách địa phương.