Hưng Yên đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa

NDO - Chiều 29/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

10 năm qua, tỉnh Hưng Yên thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI trên nhiều phương diện. Tỉnh đã thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; tập trung phát triển con người toàn diện, nâng cao dân trí góp phần tăng cường nội lực, làm tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Giáo dục ở tỉnh Hưng Yên đã phát triển theo hướng nâng cao phẩm chất, năng lực người học; kết hợp dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang hình thức học tập đa dạng, học trực tuyến dựa trên nền tảng kỹ thuật số, hệ thống đa phương tiện, chú trọng các hoạt động xã hội, ngoại khóa. Tăng cường chuyển đổi số trong dạy, học và công tác quản lý…

Từ nhiều nguồn lực, 10 năm qua tỉnh Hưng Yên đã huy động được hơn 7.600 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng cho giáo dục. Hiện tỉnh Hưng Yên có hơn 420 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ hơn 80%. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Tỉnh Hưng Yên đã triển khai thành công nội dung, chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Gần 120 trường học thực hiện tự chủ về tài chính, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Hưng Yên hiện có 6 trường đại học và một số trường cao đẳng, trường nghề thực hiện đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh và cả nước. Gần 100% sinh viên ra trường đều có việc làm.

Tỉnh đã ký kết hợp tác với tỉnh Incheon Hàn Quốc về giáo dục; kêu gọi được một số trường đại học quốc tế về hoạt động tại Hưng Yên như Trường đại học Anh quốc, Trường đại học Y khoa Tokyo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản yêu cầu: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã tặng bằng khen cho 26 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.