Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

NDO - Vừa qua, tỉnh Bình Phước tổ chức buổi gặp mặt và trao kinh phí hỗ trợ sinh viên người dân tộc thiểu số (DTTS), năm học 2021-2022. Đây là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ kịp thời và động viên các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao kinh phí cho sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao kinh phí cho sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số

Theo thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước, từ năm học 2016 - 2017 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước đã thực hiện hỗ trợ 105 lượt sinh viên người DTTS với kinh phí gần 600 triệu đồng. Đặc biệt, trong hai năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022 đã hỗ trợ 74 sinh viên với tổng kinh phí hơn 509 triệu đồng.

Với sự quan tâm đó, trong những năm qua số lượng học sinh người DTTS ở các cấp đến trường đúng độ tuổi ngày càng tăng, số lượng sinh viên thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng nhiều hơn. Đây chính là những nhân tố góp phần thúc đẩy, nâng cao trình độ dân trí trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước Điểu Nen cho biết, trong những năm qua, đời sống kinh tế của một bộ phận người DTTS vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số chiếm 59,2% tổng số hộ nghèo của tỉnh, trong khi dân số người DTTS chỉ chiếm gần 20% dân số toàn tỉnh.

Cùng với các chính sách phát triển kinh tế, xã hội và xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS, tỉnh Bình Phước đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo con em đồng bào, nhất là học sinh, sinh viên để các em có điều kiện phát huy hết khả năng, ra sức học tập để đạt kết quả tốt nhất, sau này trở thành công dân ưu tú, có trí thức, có bản lĩnh, có đạo đức.