Ảnh minh họa: TRẦN HẢI

Phản biện những vấn đề gắn với cuộc sống nhân dân

Thời gian qua, hoạt động phản biện xã hội được Mặt trận Tổ quốc các địa phương, cơ sở rất quan tâm với những nội dung phản biện cụ thể, thiết thực. Đáng chú ý, không ít những chủ trương, vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống người dân đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành phản biện, góp ý kiến trực tiếp, thẳng thắn. Qua đó, không chỉ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng phản biện xã hội mà còn đưa các hoạt động của Mặt trận ngày càng gắn bó với đời sống nhân dân.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thăm, tặng quà gia đình thương binh dịp 27/7.

Những chính sách nhân văn đồng hành, hỗ trợ người dân Hà Nội

Không tăng học phí và hỗ trợ 50% mức thu học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập; hỗ trợ từ 5 đến 10 triệu đồng/người để động viên cán bộ, nhân viên y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập là những chính sách an sinh nổi bật vừa được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua.
Biểu quyết thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí cho học sinh.

Quảng Ninh dành 458 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh

Ngày 31/8, tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết nghị thông qua 5 Nghị quyết với nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, trong đó có Nghị quyết dành 458 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong năm học 2022-2023 .