Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển Thủ đô

Thứ Ba, 17-05-2022, 16:20
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 17/5, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành và khai mạc Triển lãm thành tựu 60 năm Khoa học và Công nghệ Thủ đô (1962-2022).

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu đưa Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trong đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển Thủ đô -0
Giới thiệu các sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ tập trung tham mưu UBND thành phố Hà Nội triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trọng tâm là tham mưu triển khai hiệu quả Chương trình số 07 của Thành ủy khóa 17 về “Đẩy mạnh phát triển Khoa học và Công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”; tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội đến năm 2030; triển khai thực hiện Chương trình phát triển thị trường Khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội đến năm 2030, Đề án xây dựng và vận hành Sàn giao dịch công nghệ thành phố...

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đề nghị, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có tính đột phá, chủ động đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, điều chỉnh các chính sách liên quan. Đồng thời, tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện các luật trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển Thủ đô -0
Triển lãm thành tựu 60 năm Khoa học và Công nghệ Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội là nòng cốt, phối hợp các sở, ban ngành, quyết tâm thực hiện để Hà Nội tiếp tục là 1 trong 2 địa phương dẫn đầu cả nước về ươm tạo và phát triển doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ; phấn đấu đến năm 2025, Hà Nội có tối thiểu 200 doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ được chứng nhận; Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 30% và đến năm 2030, có ít nhất 50% số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đưa công cụ sở hữu trí tuệ vào chiến lược sản xuất kinh doanh.

Với những thành tích đã đạt được, ngành Khoa học và Công nghệ Thủ đô đã vinh dự được trao tặng nhiều Huân chương của Nhà nước, cờ thi đua xuất sắc của Bộ Khoa học và Công nghệ và thành phố Hà Nội.

Sau lễ kỷ niệm, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã khai mạc Triển lãm thành tựu 60 năm Khoa học và Công nghệ Thủ đô tại Tầng 1 Khu liên cơ quan (số 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội). Với diện tích gần 1.000m2, triển lãm trưng bày, giới thiệu hàng trăm hình ảnh, tài liệu, hiện vật, sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu của ngành Khoa học và Công nghệ Thủ đô kể từ năm 1962 tới nay. Triển lãm kéo dài tới ngày 19/5.

NGUYÊN TRANG