Hai đại học Việt Nam vào xếp hạng đại học trẻ thế giới của Times Higher Education

NDO -

Trong bảng xếp hạng những đại học trẻ tốt nhất thế giới - Young University Rankings 2021 do Times Higher Education vừa công bố, Việt Nam có hai đại diện trong bảng xếp hạng uy tín này là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Toà nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: ĐHQGHN
Toà nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: ĐHQGHN

Bảng xếp hạng đại học trẻ năm 2021 của Times Higher Education (THE) xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học thế giới tốt nhất được thành lập dưới 50 năm. Bảng xếp hạng này sử dụng phương pháp đánh giá tương tự bảng xếp hạng đại học thế giới - World University Rankings của THE, nhưng trọng số của các tiêu chí được điều chỉnh để phản ánh sứ mệnh và vai trò của các đại học trẻ.

Hai đại học Việt Nam vào xếp hạng đại học trẻ thế giới của Times Higher Education -0

Hai đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Young University Rankings 2021

(Nguồn: timeshigereducation.com)

Trong kỳ xếp hạng năm 2021, Bảng xếp hạng Young University Rankings có 475 cơ sở giáo dục đại học từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 61 cơ sở giáo dục so với năm 2020). Việt Nam có hai cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng: Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu tham dự bảng xếp hạng và có thứ hạng trong nhóm 251-300; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thứ hạng trong nhóm 401+.

Theo xếp hạng Young University Rankings 2021, Hàn Quốc có số lượng các trường đại học trẻ có vị trí xếp hạng hàng đầu thế giới nhiều nhất so trong số 68 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia xếp hạng. Quốc gia này giành ba vị trí trong top 10 của bảng xếp hạng: Viện Khoa học và Công nghệ cao Hàn Quốc (KAIST) đứng thứ tư, tăng so với vị trí thứ 5 năm ngoái; Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) vẫn đứng thứ tám; Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST) đứng thứ 10, tăng từ vị trí 17 trong bảng xếp hạng năm 2020. Ngoài ra, Hàn Quốc còn 4 cơ sở giáo dục khác có mặt trong bảng xếp hạng.