Hà Nội công bố thời gian tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

NDO -

Phương thức xét tuyển vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 của Hà Nội thực hiện theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định qua 2 hình thức trực tuyến-trực tiếp.

Phụ huynh tìm hiểu, đăng ký thông tin tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. (Ảnh: Duy Linh)
Phụ huynh tìm hiểu, đăng ký thông tin tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. (Ảnh: Duy Linh)

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023. 

Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2022-2023, công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 tiếp tục giữ ổn định như năm học trước với phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định qua hai hình thức trực tuyến-trực tiếp; trong đó tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố. 

Thời gian tuyển sinh trực tuyến được quy định như sau: Trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 4 đến hết ngày 6/7; lớp 1 từ ngày 1 đến hết ngày 3/7; lớp 6 từ ngày 7 đến hết ngày 9/7; thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 đến hết ngày 18/7.

Đối với các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (trường được UBND thành phố công nhận trường chất lượng cao; trường ngoài công lập) thực hiện theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện về phương án tuyển sinh, trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực (nếu có). Thời gian thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực do các trường chất lượng cao hoàn thành chậm nhất ngày 12/7. Các trường ngoài công lập được phép tuyển sinh từ ngày 28/5 đến hết ngày 12/7, cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23/7.

Năm học 2022-2023, Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 110 nghìn trẻ độ tuổi nhà trẻ,  khoảng 415 nghìn trẻ mẫu giáo (trong đó mẫu giáo 5 tuổi là 145 nghìn trẻ); lớp 1 dự kiến có khoảng 140 nghìn học sinh (giảm 20 nghìn em so với năm học 2021-2022); lớp 6 khoảng 151 nghìn học sinh (tăng khoảng 15 nghìn em so với năm học 2021-2022).