Cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội tư vấn xét tuyển năm 2021 cho thí sinh (chụp ngày 11/4/2021).

Lùi nhiều mốc thời gian tuyển sinh do ảnh hưởng dịch Covid-19

Nhiều mốc thời gian liên quan xét tuyển theo phương thức lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được điều chỉnh lùi lại từ vài ngày đến vài tuần. Đó nội dung trong văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch Covid-19 được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các cơ sở đào tạo ngày 30-7.