[Infographic] Quá trình triển khai Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản dẫn một số nội dung thực hiện Hiệp định.
[Infographic] Quá trình triển khai Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 1
[Infographic] Quá trình triển khai Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 2
back to top