Gần 500 ứng viên tham dự sát hạch kiểm định viên giáo dục đại học năm 2023

NDO - Kỳ sát hạch kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm năm 2023 do Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sẽ có gần 500 ứng viên tham dự.
0:00 / 0:00
0:00
Giảng viên đại học (Ảnh minh hoạ)
Giảng viên đại học (Ảnh minh hoạ)

Theo Hội đồng sát hạch kiểm định viên năm 2023, căn cứ chỉ tiêu được phân bổ cho các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức kiểm định trong nước, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học và đơn vị hữu quan, sau khi rà soát, cập nhật hồ sơ, Hội đồng đã thống nhất danh sách đăng ký tham dự kỳ sát hạch kiểm định viên năm 2023 gồm 472 ứng viên.

Kỳ sát hạch kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 9/12 tại Hà Nội.

Nội dung và hình thức sát hạch bao gồm 2 phần: Lý thuyết và thực hành.

Các ứng viên làm phần lý thuyết với thời gian 60 phút theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy. Nội dung sát hạch: Tổng quan về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục; hệ thống bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục; hệ thống bảo đảm chất lượng và vận hành chương trình đào tạo; tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo; quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.

Với phần thực hành trong 120 phút theo hình thức tự luận, ứng viên thực hiện làm bài thi trên máy tính. Nội dung sát hạch: Vận dụng các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo vào làm bài tập tình huống.

Theo quy định hiện nay, kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm phải có từ 5 năm trở lên là giảng viên hoặc hoạt động trong lĩnh vực quản lý giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm.