Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mê Linh năm 2021

NDO -

Trong 2 ngày 20 và 21/12, huyện Mê Linh (Hà Nội) tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mê Linh. (Ảnh: Thu Đức)
Các đại biểu dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mê Linh. (Ảnh: Thu Đức)

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mê Linh nêu rõ: Diễn tập khu vực phòng thủ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, huyện được thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ diễn tập trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm đầu sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đây là nội dung khó, lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị, vật chất bảo đảm cho diễn tập với số lượng lớn, một số đồng chí cán bộ chủ chốt, cấp trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện lần đầu tham gia diễn tập, không tránh khỏi bỡ ngỡ và còn thiếu kinh nghiệm. Song, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, được sự chỉ đạo của thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố Hà Nội, huyện đã chủ động triển khai cho các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập.

Cuộc diễn tập nhằm quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 8-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... 

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò tham mưu của các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. Đặc biệt, cuộc diễn tập cũng là bước kiểm tra, đánh giá các phương án phòng thủ, trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện Mê Linh trong xây dựng và tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập phòng thủ huyện Mê Linh được chia làm 4 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ; giai đoạn 4, thực binh bắn chiến đấu.

Sau diễn tập thực binh, huyện Mê Linh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến phòng thủ, các kế hoạch bảo đảm an ninh của địa phương, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, nâng cao tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.