Đề xuất tăng quy mô tối đa số lớp trong trường tiểu học

NDO - Hiện nay, theo quy định, trường tiểu học có quy mô tối thiểu 10 lớp và tối đa 30 lớp. Dự kiến, trường tiểu học sẽ có quy mô tối đa 40 lớp.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT.

Tại dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sửa đổi tiêu chuẩn về quy mô của trường tiểu học, theo hướng tăng lên, cụ thể như sau: "Trường tiểu học có quy mô tối thiểu 10 lớp và tối đa 40 lớp. Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có quy mô tối thiểu 5 lớp”.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT, trường tiểu học có quy mô tối thiểu 10 lớp và tối đa 30 lớp.

Diện tích bình quân tối thiểu cho mỗi học sinh tại các đô thị cũng được điều chỉnh theo hướng giảm xuống trong quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường tiểu học. Dự thảo sửa đổi như sau: Tổng diện tích khu đất xây dựng trường (bao gồm các điểm trường) được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh với bình quân tối thiểu 10m2 cho một học sinh; đối với các đô thị loại III trở lên (theo công nhận loại đô thị của cấp có thẩm quyền) cho phép bình quân tối thiểu 6m2 cho một học sinh. Đối với trường có tổ chức nội trú hoặc ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú, diện tích khu đất cho các hạng mục công trình phục vụ nội trú; ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú bảo đảm 6m2 cho một học sinh”.

Hiện, diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh với bình quân tối thiểu 10m2 cho một học sinh; đối với các đô thị miền núi, khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế cho phép bình quân tối thiểu 8m2 cho một học sinh. Đối với trường có tổ chức nội trú, diện tích khu đất cho các hạng mục công trình phục vụ nội trú bảo đảm 6m2 cho một học sinh nội trú.