Đề xuất hỗ trợ lần 2 gần 18.600 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

NDO -

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất gói hỗ trợ lần 2 dành cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, với tổng kinh phí đề xuất khoảng 18.600 tỷ đồng.

Chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng ở Thanh Hóa (Ảnh minh họa: Mai Luận).
Chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng ở Thanh Hóa (Ảnh minh họa: Mai Luận).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gói hỗ trợ lần 2 dành cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Đối với xuất gói hỗ trợ lần 2, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị tập trung chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Cụ thể, thứ nhất là chính sách tín dụng khôi phục, duy trì và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó, hỗ trợ cơ sở sản xuất và người lao động vay vốn ưu đãi để khôi phục, duy trì và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tạo, duy trì và mở rộng việc làm.

Chính sách này hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác; hộ kinh doanh. Trong đó, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (dưới 10 lao động), hợp tác xã và hộ kinh doanh (gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh), người lao động tại khu vực nông thôn.

Mức vay tối đa theo quy định tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh là hai tỷ đồng, với người lao động là 100 triệu đồng. Thời hạn hỗ trợ lãi suất là 12 tháng đối với các khoản vay mới. Thời gian áp dụng đối với các khoản vay mới phát sinh từ ngày 1-9-2020 đến 1-9-2021. Lãi suất vay là 3,96%/năm (bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo) từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Kinh phí ước tính là 15.000 tỷ đồng.

Dự kiến, kinh phí này hỗ trợ cho 10 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh với mức vay bình quân 1 tỷ đồng/cơ sở, và 100 nghìn lao động với mức vay bình quân khoảng 50 triệu đồng/ lao động.

Bên cạnh đó, công văn cũng đề xuất chính sách hỗ trợ lao động mất việc có hoàn cảnh khó khăn (tiền thuê nhà, chi phí nuôi con dưới 6 tuổi) qua hình thức trực tiếp bằng tiền.
Cụ thể, với nhóm này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người (hộ)/tháng và (hoặc) 1.000.000 đồng/trẻ em dưới 6 tuổi trong thời gian tối đa ba tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020.

Với kinh phí ước tính khoảng 3.600 tỷ đồng, dành hỗ trợ một triệu lao động, với khoảng 200 nghìn trẻ em phụ thuộc dưới 6 tuổi. Nguồn kinh phí này trích từ ngân sách địa phương. 

Đối tượng thụ hưởng của chính sách này là người lao động đang phải thuê nhà và (hoặc) nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi bị mất việc làm hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc đối với lao động có giao kết hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giảm lãi suất vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm và nguồn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cụ thể, lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ cận nghèo, với mức 3,96%/năm (Hiện nay, lãi suất cho vay là 7,92%/năm). Thời gian hỗ trợ lãi suất 12 tháng, áp dụng đối với các khoản vay mới phát sinh kể từ ngày 1-9-2020 đến 1-9-2021.

Về công tác triển khai gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng được ban hành từ tháng 4 năm nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, sau ba tháng triển khai thực hiện gói hỗ trợ an sinh theo Nghị quyết 42/NQ-CP, về cơ bản, đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Tính đến ngày 10-8, các địa phương đã phê duyệt danh sách cho gần 16 triệu người thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng với tổng kinh phí hơn 17,5 nghìn tỷ đồng. 

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước trung ương đã thực hiện giải ngân gần 12.000 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho hơn 12 triệu người và hơn 13,7 nghìn hộ kinh doanh.

Trong số này, có hơn 11,6 triệu người thuộc nhóm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí hơn 11,5 tỷ đồng.

Với nhóm đối tượng là người lao động, đã hỗ trợ hơn 426 nghìn người, với kinh phí là hơn 427 tỷ đồng.