Nghị quyết số 154/NQ-CP giảm bớt điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc do gặp khó khăn bởi Covid-19 (Ảnh minh họa: Duy Linh).

Gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng: Mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19

Theo Nghị quyết số 154/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành, lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ một tháng trở lên do cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên gặp khó khăn do dịch Covid-19, được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người mỗi tháng, tối đa ba tháng.

Cấp tiền cho người dân khó khăn do dịch Covid-19 tại huyện miền núi Nam Trà My.

Cần tháo gỡ khúc mắc, đưa gói hỗ trợ đến người dân bị ảnh hưởng do đại dịch

Từ đầu năm đến nay, đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại lớn trong phát triển kinh tế - xã hội và làm xáo trộn cuộc sống người dân ở Quảng Nam. Do vậy, ngay sau khi có Nghị quyết số 42/NQ-CP (ngày 9-4-2020) và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg (ngày 24-4-2020) của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương triển khai, đưa gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ của Chính phủ đến với người dân ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chủ trương này cũng còn nhiều vướng mắc cần phải được tiếp tục tháo gỡ.

Chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở Đà Nẵng (Ảnh: Anh Đào).

Lao động và phản ứng chính sách trước đại dịch Covid-19

Trong bảy tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã có những tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội toàn cầu. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động quốc tế, khoảng 93% lao động trên toàn thế giới hiện đang chịu ảnh hưởng của đại dịch ở các mức độ khác nhau.

Điểm cầu Hà Nội tại Hội nghị trực tuyến "Tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch" chiều 7-8 (Ảnh: T.LINH)

Tăng kháng cự cho du lịch trước “cú đấm bồi” Covid-19

Giảm các loại thuế, giãn thời gian trả tiền thuê đất, hỗ trợ để giữ chân lao động chất lượng cao trong ngành du lịch, tăng cường sự chia sẻ và phối hợp giữa các doanh nghiệp lữ hành và các đối tác cung ứng lữ hành,.. Đây là một số trong số các giải pháp được đưa ra tại hội nghị trực tuyến “Tháo gỡ khó khăn cho ngành Du lịch” do Tổng cục Du lịch tổ chức vào chiều 7-8 tại Hà Nội.