Đại học Quốc gia Hà Nội vào top 700 thế giới

NDO - Ngày 6/2, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ nhất của năm 2024. Trong bảng xếp hạng, Đại học Quốc gia Hà Nội gia tăng vị trí trong top 700 thế giới và lần đầu tiên tiêu chí Mức độ ảnh hưởng lọt top 500 thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Vị trí top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng.
Vị trí top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng.

Webometrics là bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về: Mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact); độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar; chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Trong kỳ xếp hạng tháng 2/2024, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam và gia tăng vị trí trong bảng xếp hạng thế giới, lên vị trí 649 (kỳ xếp hạng trước vị trí 671); khu vực châu Á vị trí 140, tăng 27 bậc so với kỳ trước; khu vực Đông Nam Á vị trí thứ 11 (tăng một bậc so với kỳ trước).

Cũng trong kỳ xếp hạng này, Đại học Quốc gia Hà Nội lọt top 500 thế giới ở tiêu chí Impact (vị trí 495), cho thấy mức độ lan tỏa mạnh mẽ, bền vững về nguồn tài nguyên số và uy tín học thuật của đơn vị tới cộng đồng giáo dục cũng như toàn xã hội.