Cục thuế Hà Nội trao giải thưởng cho hóa đơn may mắn

Để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua bán hàng hóa, dịch vụ, ngành Thuế đang triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”. Hằng quý, sẽ có hóa đơn may mắn trúng thưởng, giá trị giải thưởng từ 3 đến 50 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Người tiêu dùng nên lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ để góp phần tránh thất thu thuế, bảo vệ quyền lợi bản thân.
Người tiêu dùng nên lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ để góp phần tránh thất thu thuế, bảo vệ quyền lợi bản thân.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” nhằm khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế, đồng thời tạo thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua; khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Chương trình này áp dụng đối với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối tượng được tham gia chương trình là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền), có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

Với việc lấy và lưu giữ hóa đơn điện tử, yêu cầu người bán hàng ghi đầy đủ thông tin định danh của người mua trên hóa đơn, người mua hàng sẽ có cơ hội trúng những giải thưởng giá trị từ 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Định kỳ hằng quý, Cục Thuế thành phố Hà Nội sẽ thực hiện quay thưởng xác định hóa đơn may mắn trúng thưởng.

Trước đó, nhằm khuyến khích người mua có thói quen lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ, Tổng cục Thuế đã thực hiện thí điểm chương trình "Hóa đơn may mắn" 2 đợt trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bình Định.

Tổng cục Thuế yêu cầu chậm nhất ngày 15/10/2022, Cục thuế tổ chức lựa chọn "Hóa đơn may mắn" của quý II/2022 và công bố người trúng thưởng; chậm nhất ngày 15/11/2022, tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng của quý II/2022.

Chi tiết thể lệ chương trình, cơ cấu giải thưởng được thông báo tại website của Cục Thuế thành phố Hà Nội http://hanoi.gdt.gov.vn.