Đồng bộ và chuyên nghiệp

Thứ Hai, 22-07-2019, 20:50
- Từ lâu, thành phố mình đã khuyến khích việc phân loại rác thải tại nguồn, tới giờ vẫn chưa có kết quả là sao Tư?

- Là sao thì để Tư tui hỏi anh Ba một câu!

- Cứ việc!

- Từ đầu tháng 6, thành phố đã ban hành một quyết định về chuyện nầy, anh Ba có biết nội dung của quyết định đó chưa?

- Chưa hề biết có quyết định đó, nói chi tới nội dung!

- Vậy để Tư tui nói cho anh Ba rõ là theo Quyết định số 12/2019 của UBND thành phố, bắt đầu từ ngày 1-6-2019, muốn được thu gom rác trước cửa nhà, người dân phải phân rác thành ba loại: hữu cơ, tái chế và rác thải còn lại.

- Vậy mà đâu mấy người biết tới quyết định đó để thực hiện. Với lại thấy…

- Thấy chi, anh Ba?

- Mấy người đi gom rác vẫn gom đều đều, có thấy ai nói chi tới quyết định đó đâu!

- Mấu chốt vấn đề là ở đó đó! Chủ trương, chính sách thì có nhiều nhưng chưa đến được với người dân cho nên chưa biến thành hành động cụ thể trong cuộc sống.

- Tới giờ, phần lớn người dân vẫn chưa được hướng dẫn cách thức phân loại rác và cách thức dán nhãn phân loại, cho nên vẫn bỏ rác theo thói quen cũ đó Tư.

- Tui cũng thấy vậy! Từ nhà dân cho đến những nơi chứa rác tập trung như ở các khu nhà trọ, trường học, chợ… người ta dồn rác vô một chỗ rồi đưa lên xe chở đi. Mà không chỉ vậy đâu anh Ba!

- Còn chuyện chi nữa Tư?

- Ngay cả khi người dân có ý thức đã phân loại đâu ra đó, nhưng tới khi thu gom rác người ta cũng cho tất cả vào một xe rồi đưa đi. Thành ra, có làm cũng như không. Lâu dần, người ta nản.

- Chú mầy nói rất trúng vấn đề. Việc phân loại rác thải tại nguồn nói hoài, nói mãi mà vẫn chưa có chút chi chuyển biến tích cực là do vậy.

- Từ đây mới thấy, việc phân loại rác thải tại nguồn chưa làm được là do chủ trương đã có nhưng biện pháp triển khai thực hiện thiếu đồng bộ. Đội ngũ và trang thiết bị thu gom rác chưa chuyên nghiệp…

- Nói theo ngôn ngữ báo cáo thì… còn nhiều hạn chế và bất cập! Do vậy thành phố và các cơ quan liên quan cần tính tới chuyện khắc phục những mặt hạn chế và bất cập đó theo hướng…

- Đồng bộ và chuyên nghiệp hơn như là tuyên truyền, vận động phải đi đôi hướng dẫn người dân cách phân loại. Cải tiến hoạt động của đội ngũ thu gom phải đi cùng với đổi mới công nghệ thu gom và thiết bị chuyên dùng… Chớ cứ như xưa thì kết quả vẫn như cũ thôi!

TƯ BÚA