Thêm 212 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

Chủ Nhật, 10-10-2021, 17:57
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 9/2021, đã có thêm 212 nhà đầu tư nước ngoài được trung tâm cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, trong tháng 9/2021, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 212 tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu hơn 50% vốn điều lệ (36 tổ chức và 176 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 5 nhà đầu tư nước ngoài (1 tổ chức và 4 cá nhân). Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Như vậy, trong quý III/2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 565 nhà đầu tư nước ngoài (94 tổ chức và 471 cá nhân). Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 5 nhà đầu tư nước ngoài (4 tổ chức và 1 cá nhân).

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 39.173 mã (5.043 tổ chức và 34.130 cá nhân).

NGỌC ANH