Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Anh

NDO -

Chiều 29/6 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Anh, gồm: Prudential, Standard Chatered, Pacific Land, Pearson và Tổ chức Việt Nam-UK Network.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Tập đoàn bảo hiểm Prudential do bà Shriti Vadera, Chủ tịch Tập đoàn, làm Trưởng đoàn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Tập đoàn bảo hiểm Prudential do bà Shriti Vadera, Chủ tịch Tập đoàn, làm Trưởng đoàn.
1.jpg -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Tập đoàn bảo hiểm Prudential do bà Shriti Vadera, Chủ tịch Tập đoàn, làm Trưởng đoàn.

3.jpg -0

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Tập đoàn bảo hiểm Prudential do bà Shriti Vadera, Chủ tịch Tập đoàn, làm Trưởng đoàn. 

4.jpg -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Standard Chatered Jose Vinals.

5.jpg -1

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Standard Chatered Jose Vinals. 

6.jpg -2

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Standard Chatered Jose Vinals.  

7.jpg -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Pacific Land Partrick Mc Killen.

8.jpg -1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Pacific Land Partrick Mc Killen. 

9.jpg -2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Pacific Land Partrick Mc Killen. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Anh -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Warwick Morris, Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam-Anh (Vietnam- UK Network).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Anh -1

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Warwick Morris, Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam-Anh (Vietnam- UK Network).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Anh -2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Pearson Chris Cuddihy.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Anh -3

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Pearson Chris Cuddihy.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Anh -4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Pearson Chris Cuddihy.