Cấp độ dịch mới nhất của các tỉnh, thành phố trên cả nước

NDO -

Cập nhật cấp độ dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố trên cả nước của Bộ Y tế cho thấy, đến 12 giờ ngày 9/2, cả nước có 48 tỉnh, thành phố là vùng xanh - cấp độ 1; 15 tỉnh, thành phố còn lại là vùng vàng - cấp độ 2. Hiện cả nước không còn tỉnh, thành phố nào là vùng cam và vùng đỏ.

Cấp độ dịch mới nhất của các tỉnh, thành phố trên cả nước
Cấp độ dịch các tỉnh, phố trên cả nước, cập nhật đến ngày 9/2 -0