Bản đồ cấp độ dịch Covid-19 cả nước mới nhất theo đánh giá của Bộ Y tế

Bản đồ cấp độ dịch Covid-19 cả nước mới nhất theo đánh giá của Bộ Y tế

Theo cập nhật đánh giá cấp độ dịch Covid-19 tại địa phương theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ trên Cổng thông tin Bộ Y tế đến 12 giờ, ngày 28/3, cả nước còn 5 tỉnh thuộc cấp độ 3 - “vùng cam”; 21 tỉnh, thành phố thuộc cấp độ 2 - “vùng vàng”; các tỉnh, thành phố còn lại thuộc cấp độ 1 - “vùng xanh”.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người cao tuổi tại nhà ở Hà Nội.

Hà Nội còn 9 xã, phường vùng cam

Ngày 5/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Thông báo số 88/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhật đến 9 giờ ngày 4/2). So với tuần trước đó, số lượng vùng xanh tăng, số lượng vùng cam, vùng vàng giảm.

Nhiều ấp, khu vực có F0 được cách ly y tế.

Hậu Giang tạm thời ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại nơi có cấp độ dịch 3 và 4

Chiều 15/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh có công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn về việc tạm thời ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại các nơi có cấp độ dịch 3 và 4, kể từ ngày 16/11 đến khi các địa phương được công nhận cấp độ dịch 2.