Cán bộ mặt trận sáng tạo trong công việc

Ông Nguyễn Minh Vịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm được đồng nghiệp, nhân dân quý mến bởi luôn tâm huyết với công việc. Hiện tại ông còn là Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Dân đảng, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Thường vụ Hội Chữ thập đỏ quận.

Trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau, ông Nguyễn Minh Vịnh luôn gương mẫu, tận tình, trách nhiệm, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu văn bản, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2014 đến nay, trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, ông đã dành tâm huyết, luôn tìm cách để các hoạt động của mặt trận đạt kết quả cao. Ông Vịnh đã có sáng kiến xây dựng mẫu nhật ký công trình (áp dụng trên địa bàn quận) và mẫu báo cáo hoạt động quý của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Mẫu nhật ký công trình được ông nghiên cứu, soạn thảo trên phần mềm, ứng dụng cho mặt trận 13 phường trên địa bàn đã giúp cho các thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hiểu rõ nhiệm vụ của mình, khắc phục được tình trạng hoạt động hình thức, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, giúp việc quản lý các danh mục vật liệu, tiến độ thi công công trình công cộng, nâng cao chất lượng công trình được nhân dân ghi nhận.

Để công tác mặt trận đạt hiệu quả, hằng quý MTTQ quận duy trì nền nếp họp giao ban nắm tình hình hoạt động của từng ban tại các phường, kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc cũng như những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở. Tại các cuộc giao ban, mẫu báo cáo theo quý do ông Vịnh soạn thảo đã giúp MTTQ quận nhanh chóng nắm bắt các kiến nghị, tình hình dư luận xã hội tại địa bàn và phục vụ công tác thi đua khen thưởng kịp thời, chính xác. Ông cũng mạnh dạn tham mưu cho lãnh đạo các cấp chọn phường Phúc Diễn làm điểm của MTTQ thành phố về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội.

Tham mưu chọn phường Thượng Cát làm điểm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội; các ban, ngành, đoàn thể, dòng họ, nhà trường, gia đình trên địa bàn ký cam kết phòng, chống tội phạm; thiết lập đường dây nóng, hòm thư tố giác; chỉ đạo các phường triển khai nhân rộng trên địa bàn. Đến nay, các mô hình điểm này đều đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Để nói dân hiểu, dân tin và làm theo, ông Vịnh đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động, tiêu biểu như hiến máu nhân đạo, phát triển kinh tế gia đình, hiến đất phục vụ công trình dân sinh. Cho đến nay, ông đã 19 lần hiến máu. Vườn bưởi Diễn của gia đình ông cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/năm đã  tạo việc làm ổn định cho hai lao động với mức lương 6,5 triệu đồng/người/tháng. Điều khiến nhiều người khâm phục ông Vịnh đó chính là ông luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ trồng bưởi trong và ngoài địa phương, giúp họ tăng nguồn thu từ bưởi Diễn.

Với những sáng tạo và nỗ lực không ngừng, ông Vịnh đã vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hai lần được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng bằng khen, danh hiệu Người tốt việc tốt tiêu biểu cấp thành phố, hai lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua...