Trồng bưởi mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình anh Lê Thành Thái, xã Phú Hữu, huyện Long Phú (Sóc Trăng).

Hiệu quả từ chuyển đổi đất lúa sang cây trồng khác

Việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác ở khu vực Nam Bộ đã và đang phát huy được kết quả tích cực, góp nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho nhân dân. Tuy nhiên, ở một số nơi việc chuyển đổi còn mang tính tự phát, thiếu sự liên kết... dẫn đến đầu ra chưa ổn định.