Biên phòng Cà Mau rút kinh nghiệm đợt cao điểm về IUU

NDO - Trong thời gian cao điểm quý 1/2023, Bộ đội Biên phòng Cà Mau phát hiện 22 tàu cá có dấu hiệu vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài; thông báo và kêu gọi 9 tàu quay về vùng biển Việt Nam; phối hợp xác minh 112 tàu cá mất tín hiệu kết nối trên biển quá 10 ngày.
0:00 / 0:00
0:00
Biên phòng Cà Mau hội nghị rút kinh nghiệm đợt hoạt động cao điểm chống khai thác IUU.
Biên phòng Cà Mau hội nghị rút kinh nghiệm đợt hoạt động cao điểm chống khai thác IUU.

Chiều 29/3, tại hội nghị rút kinh nghiệm đợt hoạt động cao điểm chống khai thác IUU tổ chức tại Cà Mau, đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, trong thời gian cao điểm điểm chống khai thác IUU từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng chuyên trách của Biên phòng tỉnh đã lập danh sách 547 tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU; kiểm soát 17.269 lượt tàu cá và 78.268 lượt thuyền viên xuất, nhập bến đúng quy định; duy trì giám sát 24/24 qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá tại Bộ chỉ huy, qua đó kịp thời phát hiện 22 tàu cá có dấu hiệu vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài; thông báo và kêu gọi 9 tàu quay về vùng biển Việt Nam; phối hợp xác minh 112 tàu cá mất tín hiệu kết nối trên biển quá 10 ngày…

Quá trình phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động trên vùng biển của tỉnh, Biên phòng tỉnh đã lập hồ sơ, xử lý 18/44 trường hợp vi phạm IUU và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 500 triệu đồng và vừa hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý 1 tàu đánh cá vi phạm trong lĩnh vực thủy sản với số tiền gần 1 tỷ đồng và tịch thu tàu cá nêu trên.

Trong thời gian cao điểm, Biên phòng Cà Mau đã phân công cán bộ tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ tại Văn phòng đại diện IUU ở cảng cá Sông Đốc, Rạch Gốc để kiểm tra, kiểm soát việc cập cảng, rời cảng và truy xuất nguồn gốc hải sản trên địa bàn. Đồng thời, duy trì giám sát 24/24 giờ hệ thống giám sát tàu cá tại Bộ Chỉ huy và các đơn vị, giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển, kịp thời thông báo và kêu gọi các tàu cá vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài trở về vùng biển Việt Nam…

Thời gian tới, ngoài nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ đội Biên phòng Cà Mau tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan theo ngành dọc tập trung phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương… đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến chủ tàu, thuyền trưởng, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh hải sản trên địa bàn nâng cao nhận thức, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là việc kêu gọi ngư ngư dân đánh bắt đúng quy định, không vi phạm vùng biển nước ngoài.