Trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống khai thác IUU

Theo ban chỉ đạo về IUU tỉnh Kiên Giang từ đầu năm 2023 đến nay không có tàu cá của ngư dân trong tỉnh vi phạm khai thác hải sản tại vùng biển nước ngoài, đây là tín hiệu đáng mừng trong nỗ lực quyết liệt cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).