Sử dụng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động

Thứ Bảy, 25-09-2021, 12:34
Phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Ảnh Duy Linh)

Ngày 25/9, Vụ Thông tin - Văn phòng Quốc hội cho biết: ngày 24/9, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động  bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị:

Về chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19: Sử dụng khoảng 30 nghìn tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động thuộc các đối tượng cụ thể như sau:

Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên);

Đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Với chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; Nghị quyết nêu rõ: Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày1/10/2021 được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng, từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ quy định cụ thể đối tượng được hỗ trợ quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này và mức hỗ trợ bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ, công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện chính sách kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chiều qua 24/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về nội dung nói trên.

Tham dự Phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Tài chính; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội của Quốc hội và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt.

Khẳng định đây là giải pháp mang tính tình thế, trong tình huống cấp bách, chưa có tiền lệ và rất nhân văn, thể hiện bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta, các đại biểu nhất trí việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép thực hiện hai chính sách này là phù hợp thẩm quyền đã được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 30/2021/QH15.

Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Việc tính toán, xác định tổng mức hỗ trợ, mức hưởng, đối tượng hưởng, thời gian hưởng đã được Chính phủ tính toán chặt chẽ, bảo đảm tính an toàn, hoạt động lâu dài của Quỹ, đặt trong tổng thể cân đối chung nguồn lực, các nguồn hỗ trợ khác và bảo đảm cao nhất nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ, công bằng đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19
VĂN CHÚC