Bàn giải pháp nâng cao chất lượng y tế tại Sóc Trăng

NDO - Ngày 29/3, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị Tổng kết và đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 tỉnh Sóc Trăng.
Quang cảnh hội nghị Tổng kết và đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 tỉnh Sóc Trăng.

Hội nghị còn thảo luận kết quả khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT của Bộ trưởng Y tế.

Theo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, do đại dịch Covid-19, hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện ở hầu hết các đơn vị bị ngưng trệ, tuy nhiên các bệnh viện đã từng bước củng cố lại. Trong 18 đơn vị chỉ có 1 đơn vị có điểm trung bình dưới mức 3, đây cũng là một trong những địa phương bị dịch Covid-19 tàn phá nặng nề nhất. Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng là đơn vị dẫn đầu điểm số về 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện.

Bên cạnh làm tốt chuyên môn, bảo đảm công tác tài chính, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua ý kiến nhân dân; sinh hoạt hội đồng người bệnh định kỳ, cách giao tiếp hằng ngày của nhân viên qua công việc về tinh thần đoàn kết, thái độ giao tiếp, làm việc của nhân viên y tế đối với bệnh nhân và đồng nghiệp.