Bắc Kạn phấn đấu giảm hơn 1.800 hộ nghèo trong năm 2024

NDO - Tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu đến hết năm 2024 giảm 1.890 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo còn 19,65%, số hộ nghèo đến cuối năm còn 16.177 hộ.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn nhận phân bón hỗ trợ sản xuất. Ảnh: THU TRANG
Người dân xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn nhận phân bón hỗ trợ sản xuất. Ảnh: THU TRANG

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Kạn, năm 2023, tỉnh giảm được 2.214 hộ nghèo, vượt kế hoạch đề ra. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh còn 21,95%, với 18.067 hộ nghèo, giảm 2,76% so với năm 2022.

Tuy nhiên, số hộ cận nghèo tăng 107 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo tăng 0,1% so với năm 2022, nâng số hộ cận nghèo lên 7.492 hộ, chiếm tỷ lệ 9,1%.

Để giảm nghèo bền vững trong năm 2024, Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn các huyện nghèo theo kế hoạch đầu tư.

Tỉnh yêu cầu triển khai tối thiểu 10 dự án giảm nghèo liên kết theo chuỗi giá trị. Phấn đấu 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, hộ trên địa bàn huyện nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập.

Phấn đấu hỗ trợ mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, có việc làm bền vững.

Bắc Kạn cũng đề ra các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Cụ thể: tối thiểu 500 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ kết nối việc làm thành công; 90% trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi; 88% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet…

Các mục tiêu này được cụ thể hóa thông qua nguồn lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia.
Trong đó, chương trình giảm nghèo bền vững đầu tư hơn 272 tỷ đồng để xây dựng 23 công trình kết cấu hạ tầng; triển khai 98 mô hình, dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; 47 mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ khoảng 280 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thực hiện xây mới hoặc sửa chữa nhà ở…