[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

NDO - Sáng 25/1/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai; thăm, chúc tết công nhân công trường và nhân dân khu tái định cư.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, chúc tết công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên người lao động thi công Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ.


[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết nhân dân khu tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết nhân dân khu tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết nhân dân khu tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ.


[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 9

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 10

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 11

Chiều 25/1/2023, tại Tuyên Quang, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang về việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 12

Chiều 25/1/2023, tại Tuyên Quang, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang về việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

back to top