70 dịch vụ công trực tuyến toàn trình về bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố 70 dịch vụ công trực tuyến toàn trình về an sinh xã hội trong 6 lĩnh vực khác nhau.
0:00 / 0:00
0:00
70 dịch vụ công trực tuyến toàn trình về bảo hiểm xã hội

Ngày 5/6, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã ký ban hành Quyết định số 838/QĐ-BHXH công bố danh mục 70 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ toàn trình, trong đó có 2 dịch vụ công liên thông theo Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Các dịch vụ công trực tuyến toàn trình này thuộc 6 lĩnh vực. Đó là: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; Nhóm dịch vụ công liên thông.

Riêng ở nhóm dịch vụ công liên thông, có 2 dịch vụ công liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đó là: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí.

Theo đó, tính tới đầu tháng 5/2024, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giải quyết 856.063 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 10.529 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí.

Xác định công tác phục vụ người hưởng luôn là nhiệm vụ trọng tâm, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam không ngừng cải cách hành chính mạnh mẽ. Qua đó, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính từ 114 thủ tục (năm 2015) xuống chỉ còn 25 thủ tục, trong đó 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4; thực hiện giao dịch điện tử với các tổ chức, cá nhân ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ.

Quá trình thực hiện Danh mục dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên môi trường mạng, dịch vụ công được chuẩn hóa, đồng bộ về mã, tên dịch vụ công trực tuyến; cung cấp biểu mẫu điện tử, hướng dẫn quy trình sử dụng và tích hợp, công bố công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.