40 năm "Hiến pháp về biển và đại dương"

Tại hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 do Bộ Ngoại giao tổ chức, ngày 8/12, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, UNCLOS đã trở thành văn kiện pháp lý quan trọng hàng đầu, là bản "Hiến pháp về biển và đại dương".
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm UNCLOS 1982. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm UNCLOS 1982. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, sự ra đời của UNCLOS đã hình thành một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện và đầy đủ, điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia trong việc sử dụng, quản lý, khai thác và bảo tồn các nguồn tài nguyên biển. UNCLOS là căn cứ để xác định các vùng biển, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển và tiến hành các hoạt động trên biển.

Tại phiên một của hội thảo với chủ đề "Giá trị đặc biệt của UNCLOS", các diễn giả điểm lại và làm rõ nhiều nội dung liên quan lịch sử đàm phán, thông qua UNCLOS và những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình này tại Hội nghị Luật Biển lần thứ 3 của Liên hợp quốc; giá trị phổ quát và tầm quan trọng của UNCLOS… Tại phiên hai với chủ đề "Việt Nam thực thi UNCLOS", các diễn giả tập trung thảo luận về nỗ lực thực thi UNCLOS của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, như phân định biển, sử dụng và phát triển bền vững nguồn tài nguyên biển…

Tại hội thảo, các đại biểu nhất trí rằng, qua 40 năm, UNCLOS không chỉ đảm đương tốt vai trò là hiến pháp quốc tế về biển, mà còn đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác trên biển và đại dương. Các đại biểu đều khẳng định, là quốc gia ven Biển Ðông và thành viên UNCLOS, Việt Nam luôn nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của biển đối với hòa bình, an ninh và phát triển của đất nước, cũng như việc tôn trọng và thực thi đầy đủ, có trách nhiệm các quy định của UNCLOS, bảo vệ trật tự pháp lý và thúc đẩy hợp tác trên biển, đại dương.