UNCLOS 1982 - Kiến tạo tự do biển cả

Theo tiến trình phát triển của xã hội loài người, các vấn đề về biển cũng như đại dương đối diện nhiều thách thức mới. Trong bối cảnh đó, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) - được coi là "Hiến pháp của biển và đại dương", đã tròn 40 năm hiện hữu-lại càng trở nên quan trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Ngư dân miền trung vươn khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: Đăng Khoa
Ngư dân miền trung vươn khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: Đăng Khoa

Trong vai trò là văn kiện pháp lý quốc tế có giá trị phổ quát, UNCLOS 1982 không chỉ nhằm giải quyết tranh chấp, mà còn kiến tạo cơ chế hợp tác công bằng và hòa bình trong việc quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên biển, vì sự phát triển bền vững.