Yên Bái quan tâm đến người có uy tín trong cộng đồng

NDO - Hiện, tỉnh Yên Bái có 871 người có uy tín, là các già làng, trưởng bản, người có chức sắc, được cộng đồng tôn vinh và chính quyền công nhận.
0:00 / 0:00
0:00
Nghệ nhân Lò Văn Biến, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) truyền dạy chữ Thái cổ cho lớp trẻ.
Nghệ nhân Lò Văn Biến, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) truyền dạy chữ Thái cổ cho lớp trẻ.

Người có uy tín là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền Mặt trận với đồng bào các dân tộc thiểu số; tích cực vận động, hướng dẫn đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thôn, bản tham gia phát triển kinh tế, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; xây dựng làng, bản văn hóa; phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu …

Để nâng cao nhận thức và các chính sách mới của Đảng và Nhà nước mới ban hành, năm 2022 Ban dân tộc tỉnh Yên Bái đã tổ chức 5 hội nghị cho 258 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Văn Yên và Lục Yên.

Ngoài ra, nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận, cấp phát 98 điện thoại thông minh cho 98 người có uy tín. Qua đó duy trì, nhân rộng nhóm Zalo, đăng tải các văn bản, chính sách mới liên quan đến vùng dân tộc thiểu số, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đồng thời trao đổi kinh nghiệm triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở.

Nhóm Zalo “Người có uy tín tỉnh Yên Bái” hiện có 415 người tham gia, chiếm 47% người có uy tín. Ban Dân tộc đang tiếp tục phối hợp các huyện, thị xã vận động người có uy tín tham gia Nhóm Zalo để tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở.