Việt Nam có hệ thống quản lý giáo dục tích hợp IMS đầu tiên được quốc tế công nhận

NDO -

Chiều 22/2, Tổ chức chứng nhận quốc tế FrenchCert-Vương quốc Anh đã chứng nhận và công bố Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018. Đây là đơn vị giáo dục đầu tiên của Việt Nam được quốc tế công nhận khi áp dụng, vận hành hệ thống này.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đón nhận chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đón nhận chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS.

Sau khi được UBND tỉnh Sơn La nhất trí chủ trương triển khai nâng cấp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS (QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018), Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức trong cơ quan Sở triển khai các nhiệm vụ xây dựng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS theo tiêu chuẩn quốc tế.

PGS,TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Viện Kiểm định và phát triển chất lượng (Thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị tư vấn thực hiện công tác đào tạo, tập huấn và chuyển giao dịch vụ về công tác ISO (QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018) cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Từ ngày 24/8 đến 30/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã tổ chức triển khai 4 đợt tập huấn về công tác ISO cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và một số cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS (QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018) là bước đột phá về quy trình quản lý chất lượng giáo dục. Hệ thống giúp công tác định hướng phát triển chất lượng giáo dục toàn diện, bảo đảm sự tiếp cận bình đẳng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời của người học. Các hoạt động quản lý chất lượng được định hình rõ nét bằng các thủ tục quy trình và hành động cụ thể.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS vào công tác quản lý giáo dục tại Sơn La đã bước đầu mang lại hiệu quả nhất định. Chất lượng giáo dục và đào tạo chung trong toàn tỉnh đang từng bước phát triển, uy tín và hình ảnh của ngành giáo dục trong nhân dân từng bước được củng cố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã xuất sắc hoàn thành 3 giai đoạn trên tổng số 3 giai đoạn (tỷ lệ đạt 75%) dự án nâng cấp "Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (gọi tắt QMS) tích hợp với hệ thống quản lý giáo dục ISO 21001:2018 (gọi tắt EOMS)" (gọi tắt IMS) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn, Viện trưởng Viện Kiểm định và phát triển Chất lượng, Chủ tịch Hội Chất lượng TP Hồ Chí Minh, thông tin thêm, toàn châu Á hiện mới có 32 tổ chức giáo dục bao gồm trường học, học viện, viện, trung tâm giáo dục được chứng nhận ISO 21001:2018 trong lĩnh vực dịch vụ giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, mới chỉ có 27 tổ chức được chứng nhận hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018, trong đó, Việt Nam đóng góp một là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.