Vai trò quan trọng của các dự án Luật đối với xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự

NDO - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức tọa đàm, trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.
0:00 / 0:00
0:00
Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu tại tọa đàm.
Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu tại tọa đàm.

Dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, đại diện lãnh đạo 12 cơ quan báo chí có chương trình phối hợp, các phóng viên chuyên trách mảng an ninh trật tự.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo 8 dự án Luật, trong đó có 3 dự án Luật trình Quốc hội khóa XV, tại kỳ họp thứ 5, gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và 5 dự án Luật trình Quốc hội khóa XV, tại kỳ họp thứ 6, gồm: Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đồng thời cho biết, để bảo đảm công tác tuyên truyền về các dự án Luật đạt hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, giúp mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, vị trí, vai trò quan trọng của các dự án Luật đối với xã hội, công tác bảo đảm an ninh trật tự, lãnh đạo Bộ Công an giao Cục Truyền thông Công an nhân dân chủ trì phối hợp xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trên các phương tiện báo chí, truyền thông bằng những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, bảo đảm chính xác, kịp thời, thống nhất.

Vai trò quan trọng của các dự án Luật đối với xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự ảnh 1

Quang cảnh tọa đàm.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong mong muốn, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Việc xây dựng các dự án luật phù hợp định hướng, chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, xu hướng lập pháp quốc tế, vì mục tiêu chung cho sự phát triển của đất nước, sự tiến bộ của xã hội và một nền văn hóa, văn minh, an toàn. Qua đó, thể hiện trách nhiệm của Bộ Công an trước Đảng, Chính phủ, Quốc hội về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền về các điểm mới, tiến bộ trong các dự án luật, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý nhà nước của Bộ Công; những tác động tích cực của các dự án luật đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, kịp thời tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch lợi dụng việc Bộ Công an xây dựng ban hành các dự án luật để chống phá, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngành công an.

Tại tọa đàm, các báo cáo viên truyền đạt những nội dung cốt lõi và giải đáp thấu đáo, kịp thời những vấn đề báo chí, dư luận quan tâm, làm nổi bật tính cần thiết của các dự án Luật.

Những câu hỏi của các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí tập trung làm rõ sự cần thiết ban hành, quan điểm, định hướng và những nội dung cơ bản của các chính sách trong ba dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 5.