Ứng xử có trách nhiệm với biển và đại dương

NDO - Sáng 4/6, tại Thị xã Cửa Lò, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Tháng hành động vì môi trường; Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”.

Ngày Đại dương thế giới (8/6) năm 2023 có chủ đề "Hành tinh đại dương - Thủy triều đang biến đổi", nhấn mạnh việc biến các cam kết thành hành động thực tiễn, áp dụng rộng rãi các giải pháp giảm thiểu nhựa, đặt mục tiêu ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; đổi mới, sáng tạo nhận thức toàn cầu về biển và đại dương...

Gắn với chủ đề Ngày Đại dương thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8/6) với chủ đề: “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo” để hướng tới mục tiêu đến năm 2030, tài nguyên biển và hải đảo được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, công bằng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Ứng xử có trách nhiệm với biển và đại dương ảnh 2

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Đặng Quốc Khánh nêu rõ: Việt Nam là quốc gia biển và biển là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, phát triển bền vững kinh tế biển là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta với quan điểm phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước, đạt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Phát triển bền vững kinh tế biển là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta với quan điểm phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước, đạt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh

Tuy nhiên, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới đang đứng trước không ít thách thức khi vấn đề “ô nhiễm trắng” có liên quan mật thiết tới phát triển kinh tế và ổn định xã hội.

Với khoảng 50% dân số cả nước sống ở các vùng đất thấp và ven biển, Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia dễ bị tổn thương và chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nước biển dâng. Điều đó đặt ra nhiều thách thức đối với việc thực hiện các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và phát triển bền vững của đất nước, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp ứng phó thiết thực và kịp thời.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động tham mưu Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững kinh tế biển như Nghị quyết số 36/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.... Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của cộng về bảo vệ môi trường biển; nhiều phong trào phòng, chống rác thải nhựa được phát động thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Tuy nhiên, môi trường biển ở nước ta đang có dấu hiệu bị ô nhiễm; nguồn lợi thiên nhiên, đa dạng sinh học tiếp tục suy giảm; khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo còn chưa hiệu quả, thiếu bền vững...

Dịp này, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kêu gọi các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thống nhất trong nhận thức và hành động để ứng xử có trách nhiệm với biển và đại dương theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luật pháp quốc tế; thực hiện quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững biển và hải đảo, triển khai có hiệu quả các chiến lược, chính sách phù hợp để hạn chế rác thải nhựa đại dương, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái biển.

Các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thống nhất trong nhận thức và hành động để ứng xử có trách nhiệm với biển và đại dương theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh

Các bộ, ngành, các địa phương ưu tiên đầu tư, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao; xử lý tốt các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển và đại dương từ đất liền, giảm thiểu rác thải nhựa, thông qua việc tăng cường kiểm soát thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư, sản xuất, sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường thay thế cho các bao bì, sản phẩm khó phân hủy.

Tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác với các quốc gia, các đối tác và tổ chức quốc tế và khu vực trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, quyền và các lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển, tuân thủ luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về biển đảo của Tổ quốc, về ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển; phát huy bản sắc, giá trị lịch sử và văn hóa dân tộc, tri thức tốt đẹp trong ứng xử với biển, xây dựng văn hóa biển.

Ứng xử có trách nhiệm với biển và đại dương ảnh 3

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Phát biểu hưởng ứng sự kiện quan trọng này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ cho rằng, "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới là dịp chúng ta nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của biển, hải đảo và môi trường. Vì vậy, chúng ta cần phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái biển biển và hải đảo để bảo đảm cung cấp lợi ích quan trọng đời sống của người dân và các loài sinh vật khác trong tương lai. Đồng thời, chúng ta cũng cần nâng cao nhận thức và hành động vì môi trường không chỉ trong thời gian này, mà phải coi đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, thường xuyên, liên tục và lâu dài bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả".

Tại lễ phát động, Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú Tổ chức phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đề nghị Việt Nam cần nỗ lực chuyển đổi hướng tới một nền kinh tế bền vững, đặc biệt thông qua việc đẩy mạnh Quy hoạch không gian biển quốc gia, để khai thác tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi rất lớn của Việt Nam, khi được thực hiện hóa có thể góp phần đáp ứng các mục tiêu năng lượng đầy tham vọng trong Quy hoạch Điện VIII và đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 như đã cam kết tại COP 26.

Việt Nam cần tiếp tục không ngừng nỗ lực để tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Phòng chống thiên tai ASEAN, Việt Nam có thể giới thiệu các thành tựu của mình như việc trồng rừng ngập mặn, xây nhà chống lũ, giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Ứng xử có trách nhiệm với biển và đại dương ảnh 4

Các lượng tham gia thu gom rác thải trên bãi biển Cửa Lò

Sau lễ phát động, các đại biểu, các lực lượng vũ trang, đoàn thành niên và người dân trên địa bàn tham gia làm sạch bãi biển và trồng cây xanh ven biển tại khu vực làng chài Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò).

Dịp này, Báo Người Lao động tặng 10 nghìn lá cờ Tổ quốc và túi thuốc cho các ngư dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.