Một lượng lớn rác thải nhựa trôi dạt vào bờ cảng ở Port Moresby, Papua New Guinea, ngày 19/11/2018. (Ảnh: Reuters)

Kỳ vọng một hiệp ước toàn cầu nhằm kiểm soát ô nhiễm rác thải nhựa

Hơn 100 quốc gia thành viên của Liên hợp quốc sẽ nhóm họp vào cuối tháng này để thảo luận bộ khung tổng thể cho thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa. Theo Liên hợp quốc, đây có thể sẽ là hiệp ước toàn cầu quan trọng nhất kể từ sau Thỏa thuận Paris năm 2015.