Điểm chuẩn trường Kinh tế quốc dân 2 năm gần nhất

Thứ Sáu, 30-07-2021, 08:25

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường đại học Kinh tế quốc dân theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các năm 2019 và 2020.

Chỉ tiêu, điểm trúng tuyển, số lượng thí sinh trúng tuyển đại học chính quy của 54 ngành tại Trường đại học Kinh tế quốc dân hai năm 2019 và 2020: 

Điểm chuẩn Kinh tế quốc dân 2 năm gần nhất -0Điểm chuẩn Kinh tế quốc dân 2 năm gần nhất -0Điểm chuẩn Kinh tế quốc dân 2 năm gần nhất -1Điểm chuẩn Kinh tế quốc dân 2 năm gần nhất -2Điểm chuẩn Kinh tế quốc dân 2 năm gần nhất -3

Điểm chuẩn Kinh tế quốc dân 2 năm gần nhất -4

THANH XUÂN