Từ 1/7/2022, người dân Hà Nội có thể đăng ký kết hôn trực tuyến

NDO -

Nhằm thực hiện triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tái cấu trúc của Bộ Tư pháp, từ 1/7/, người dân Thủ đô có thể thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến.

Ứng dụng công nghệ trong việc tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính tại UBND phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). (Ảnh: Duy Linh)
Ứng dụng công nghệ trong việc tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính tại UBND phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). (Ảnh: Duy Linh)

Theo Công văn số 1945/UBND-KSTTHC của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về thực hiện triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tái cấu trúc của Bộ Tư pháp, từ ngày 1/7/2022, người dân toàn TP Hà Nội có thể đăng ký trực tuyến các dịch vụ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tư pháp phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện ngay việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố theo quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; không để xảy ra tình trạng chậm, muộn hoặc yêu cầu các thông tin không cần thiết, không đúng quy định.

Đồng thời phối hợp các đơn vị có liên quan kịp thời rà soát, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc triển khai thực hiện và bảo đảm việc thực hiện quy trình, thao tác nghiệp vụ đúng quy định trên Cổng dịch vụ quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố; tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp để phối hợp tháo gỡ vướng mắc hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.