Triển khai chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp

NDO -

Ngày 27/5, tại Hải Phòng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội nghị triển khai chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại khu vực trung du miền núi phía bắc và đồng bằng sông Hồng.

Đại diện các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tham dự Hội nghị.
Đại diện các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe phổ biến Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo đó, để đạt được những mục tiêu chiến lược, cần thực hiện đồng bộ tám nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu, trong đó, hai giải pháp đột phá được xác định tại chiến lược là: “Đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo” và “Phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp”.

Có thể thấy, trong bối cảnh mới, các thách thức và cơ hội, những mặt tích cực và tiêu cực đan xen, đòi hỏi hệ thống giáo dục nghề nghiệp ngày càng phải chủ động, sáng tạo khai thác tận dụng thời cơ, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, nhận diện rõ các xu hướng, xác định đúng quan điểm định hướng và mục tiêu phát triển.

Cùng với việc triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang tích cực triển khai các dự án, tiểu dự án trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là một nguồn lực lớn và quan trọng để triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chia sẻ tại Hội nghị, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hải Phòng Đỗ Văn Bình, cho biết, việc tổ chức Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, kịp thời, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới; và đặc biệt đối với thành phố Hải Phòng để sớm triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn có hiệu quả, phù hợp thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội thành phố, phát triển của các lĩnh vực kinh tế thành phố.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội của 17 tỉnh, thành phố khu vực trung du miền núi phía bắc và đồng bằng sông Hồng; các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm, chính sách đang triển khai tại địa phương trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, phân luồng, tổ chức đào tạo trực tuyến, chuyển đổi số, chế độ làm việc, tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với các doanh nghiệp khi tham gia công tác đào tạo nghề; việc tổ chức thực hiện các Tiểu dự án về giáo dục nghề nghiệp trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025...