Hội thảo khoa học định hướng chiến lược quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhiều chuyên gia góp ý cho quy hoạch tỉnh Bình Dương

Sáng 9/3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp Tổng Công ty Becamex IDC tiếp tục tổ chức Hội thảo khoa học định hướng chiến lược quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với phần trình bày của Liên danh tư vấn VNI (Việt Nam Initative-Sáng tạo Việt Nam) và Đại học Việt Đức (VGU). 

[Infographic] Đến năm 2030, 75% cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ

[Infographic] Đến năm 2030, 75% cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ

Theo Nghị quyết 28/NQ-CP ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, trong lĩnh vực chính trị, phấn đấu đến đến năm 2030, đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Căn cứ lựa chọn các đột phá chiến lược trong phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030

Căn cứ lựa chọn các đột phá chiến lược trong phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030

Sáng 22-10, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (Ban Tuyên giáo Trung ương) đã tổ chức hội thảo khoa học chuyên gia, với chủ đề: “Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định các đột phá chiến lược phát triển đất nước trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.