Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”:

Trang thông tin là kho tư liệu quý giá về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

NDO - Theo đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và "Những việc cần làm ngay" là kho tư liệu quý giá về Tổng Bí thư, để lại cho Đảng và nhân dân ta những di sản hết sức to lớn, có giá trị và thực tiễn sâu sắc.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại Lễ Khai trương Trang thông tin đặc biệt. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại Lễ Khai trương Trang thông tin đặc biệt. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chiều 24/4, Báo Nhân Dân chính thức khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay” tại địa chỉ http://nguyenvanlinh.nhandan.vn. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại sự kiện này.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là một nhân cách lớn, một người cộng sản kiên trung, mẫu mực, suốt đời “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, một nhà lãnh đạo kiên định, bản lĩnh và sáng tạo của Đảng ta, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một con người giản dị, luôn sâu sát thực tiễn cuộc sống, lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn của nhân dân.

Trên nhiều cương vị khác nhau, những đóng góp của đồng chí trong 70 năm hoạt động cách mạng là những bài học vô cùng quý báu, vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn. Đặc biệt, với tư cách Tổng Bí thư nhiệm kỳ Đại hội VI của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo và chỉ đạo kiên quyết, năng động và sáng tạo tiến hành công cuộc đổi mới chưa từng có, một quá trình cách mạng sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để xây dựng và phát triển đất nước theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Nguyễn Văn Linh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những di sản hết sức to lớn, có giá trị và thực tiễn sâu sắc.

Thưa các đồng chí!

Trong những di sản của đồng chí Nguyễn Văn Linh để lại cho thế hệ hôm nay, hơn 30 bài báo trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên Báo Nhân Dân dưới bút danh N.V.L thực sự là tài sản vô cùng quý giá cho chúng ta. Những bài báo đã khơi dậy và dẫn dắt phong trào đấu tranh chống tiêu cực, quan liêu, lãng phí trên cả nước trong những năm đầu Đổi mới, tạo đà cho chuyển biến mạnh mẽ trong xã hội theo hướng dân chủ hóa, khuyến khích báo chí tham gia ngày càng tích cực và mạnh mẽ trên mặt trận chống tiêu cực.

Trang thông tin là kho tư liệu quý giá về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ảnh 1

Chuyên mục "Những việc cần làm ngay" của Trang thông tin đặc biệt số hóa 31 bài báo của đồng chí Nguyễn Văn Linh đăng trên Báo Nhân Dân trong chuyên mục "Những việc cần làm ngay" (số đầu tiên 25/5/1987, số cuối cùng 28/9/1990).

Đây không chỉ là những tư liệu quý giá về một thời kỳ lịch sử quan trọng mà còn có ý nghĩa thời sự sâu sắc trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng tinh thần trách nhiệm chính trị của Bộ Biên tập và tập thể đội ngũ cán bộ Báo Nhân Dân, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Trang thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Những việc cần làm ngay trên cơ sở ứng dụng những công nghệ báo chí hiện đại trên nền tảng số.

Trang thông tin là kho tư liệu quý giá về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ảnh 2

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Với cách trình bày hấp dẫn, phương pháp làm việc hiện đại, phát hành đa nền tảng, những thông tin tư liệu quý giá về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cùng những bài học thực tiễn sâu sắc “Những việc cần làm ngay” chắc chắn sẽ có sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng rằng, Trang thông tin sẽ là nơi giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và các chuyên gia, bạn bè quốc tế thường xuyên tra cứu, tham khảo kho dữ liệu quý giá về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng đề nghị lãnh đạo Báo Nhân dân quan tâm chỉ đạo, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức, tiếp tục tăng cường bổ sung các bài viết chuyên sâu, các thông tin hấp dẫn, đúng định hướng; phát triển các tính năng và ứng dụng trên nền tảng số để không ngừng lan tỏa giá trị tư liệu to lớn của Trang thông tin đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Những việc cần làm ngay; tiếp tục có những đầu tư thiết thực bảo đảm quá trình vận hành được an toàn, thông suốt, đồng thời nâng cao khả năng tương tác của bạn đọc để Trang thông tin không chỉ là nơi tra cứu, tìm hiểu thông tin, tư liệu mà còn có thể trở thành diễn đàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong việc triển khai “Những việc cần làm ngay trong giai đoạn hiện nay.

Tôi cũng đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với Báo Nhân Dân để thông tin, quảng bá Trang thông tin hữu ích này đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; khai thác và sử dụng hiệu quả những giá trị tư liệu quý của Trang thông tin đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Những việc cần làm ngay để phát triển thêm những sản phẩm báo chí phái sinh có giá trị cao, từ đó có những đóng góp thiết thực vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.